De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de installatie. Dit geldt ook voor incidenten met of conflicten over de installatie. Heeft u een koopwoning, dan bent u dus als eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de installatie. Het is daarom raadzaam het installatiewerk over te laten aan installatiebedrijven met een erkenning of een certificaat. Uw InstallQ-installateur kunt u vragen om een conformiteitsverklaring. Die toont onder meer aan dat de installatie conform bepaalde regels is aangelegd. De gemeente kan om een dergelijke verklaring vragen, bijvoorbeeld bij een vergunningsaanvraag. Ook kan een dergelijke verklaring van pas komen bij conflicten of incidenten. Sommige verzekeraars verlenen korting op basis van een conformiteitsverklaring.