Een conformiteitsverklaring is een document afgegeven door de InstallQ-installateur. Hiermee verklaart de installateur dat de installatie voldoet aan onder meer het Bouwbesluit en de daarin genoemde normen. Een bekende norm is NEN 1010 voor de aanleg van elektrotechnische installaties. De installateur ondertekent de verklaring. InstallQ verklaart dat de desbetreffende installateur is aangesloten bij InstallQ.