Voor gasinstallaties:

 • gaslekkage; dit kan leiden tot een gasexplosie
 • onvolledige verbranding; dit kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging.

  Voor elektrische installaties:

 • kortsluiting; hierdoor kan een elektrische schok ontstaan
 • overbelasting van een elektrische leiding; dit kan brand veroorzaken. 

  Voor waterinstallaties:

 • legionellabacterie; dit kan kan leiden tot (dodelijke) legionellagriep. 

  Voor duurzame installaties (zoals zonnepanelen):

 • brandgevaar bij verkeerde installatie
 • instortingsgevaar van het dak bij verkeerde berekening van de belasting.