Bepaalde installaties hebben onderhoud nodig. Vraag uw installateur of dit ook geldt voor uw installatie. Onderhoud kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege de veiligheid van bewoners. Onderhoud kan ook bijdragen aan doelmatig gebruik van energie. Bijvoorbeeld onderhoud van een HR-ketel kan het rendement verbeteren. Zie ook vraag 6.