Erkend installateur2024-02-29T06:43:41+00:00
Umagine Friesland - Zonnepanelen, laadpaal

We zijn een Erkend installateur / bedrijf

Een aantoonbaar bewijs van vakwerk

We zijn gecertificeerd door InstallQ. Dit is een bewijs van onder meer kennis, kunde en veiligheid op een bepaald vakgebied. Zo worden we om de 2 tot 4 jaar gecontroleerd op bepaalde vakbekwaamheidseisen. Daarnaast worden werkzaamheden uitgevoerd volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen die voor het vakgebied van toepassing zijn. Umagine Friesland is Erkend installateur.

Echte installateur InstallQ

Ons bedrijf is getoetst op:

 • Kwaliteit
 • Veiligheid

 • Opleiding (diploma’s)

 • Kennis van actuele wetten en regelgeving

 • Uitgevoerde projecten

Echte installateur InstallQ
Umagine Friesland - Zonnepanelen, laadpaal

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik kiezen voor een InstallQ-installatiebedrijf?2023-05-09T09:53:02+00:00

Een InstallQ-installatiebedrijf heeft een erkenning of een certificaat. Dit is een bewijs van onder meer kennis, kunde en veiligheid op een bepaald vakgebied. Het installatiebedrijf wordt gecontroleerd op bepaalde vakbekwaamheidseisen. Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen die voor het vakgebied van toepassing zijn.

Wat is InstallQ?2023-05-09T09:53:25+00:00

InstallQ is een onafhankelijke stichting. Het doel van InstallQ is: veilige installaties van goede kwaliteit. Dat doet InstallQ met kwaliteitsregelingen op een groot aantal vakgebieden. InstallQ erkent installatiebedrijven die voldoen aan die kwaliteitsregelingen. Daarnaast informeert InstallQ over certificeren. InstallQ heeft in de markt een breed draagvlak, waaronder bij installatiebedrijven, opdrachtgevers en overheid.

Wat kan een InstallQ-installatiebedrijf?2023-05-09T09:53:38+00:00

InstallQ-installatiebedrijven werken in principe volgens veiligheidsvoorschriften en de geldende wetten- en regelgeving op hun vakgebied. Een InstallQ-installatiebedrijf is vakbekwaam in het aanleggen, plaatsen of het onderhoud van installaties op een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld elektra, gas of water. Een InstallQ-installatiebedrijf kan bijvoorbeeld: groepenkasten plaatsen, cv-ketels of zonnepanelen installeren of onderhoud uitvoeren aan installaties in keuken of badkamer. Ook kan een InstallQ-installatiebedrijf storingen aan installaties verhelpen, gaslekkages repareren of maatregelen nemen tegen koolmonoxide of legionella.

Wat is het verschil tussen en erkend en een gecertificeerd bedrijf?2023-05-09T09:53:52+00:00
 • Erkenningen komen in de markt het meeste voor.
 • Een erkenning is nooit wettelijk verplicht.
 • Een certificaat kan wettelijk voorgeschreven zijn, maar dit geldt niet voor alle certificaten.
 • In 2022 is CO-certificering wettelijk verlicht voor praktisch alle cv-monteurs in Nederland. Voor bepaalde werkzaamheden aan gasinstallaties dient een installatiebedrijf dan te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering.
 • Zakelijke opdrachtgevers vragen bij een aanbesteding meestal naar een certificaat.
 • Een erkenning geeft InstallQ af op basis van kennis en kunde. Daarnaast behoort het installatiebedrijf te voldoen aan aanvullende voorwaarden, zoals het gebruik van het juiste gereedschap en handboeken.
 • Certificeren gaat verder dan een erkenning, Zo wordt een certificaat afgegeven door een Certificerende Instelling (CI) op basis van een kwaliteitsschema, ofwel beoordelingsrichtlijn / BRL, van InstallQ. De CI sluit met het installatiebedrijf een driejarige overeenkomst af.
 • Installatiebedrijven met een certificaat, krijgen minimaal jaarlijks een volledige controle door de CI.
 • Erkende bedrijven krijgen om de 2 tot 4 jaar een controle van de organisatie. Voor een groot aantal vakgebieden geldt ook inspectie op uitgevoerd werk.
Wat is het risico als u opdracht geeft aan een NIET erkend of gecertificeerd installatiebedrijf?2023-05-09T09:54:05+00:00

Installateur is een vrij beroep: opleiding en ervaring zijn bijvoorbeeld niet vereist. Dat maakt onduidelijk of een installatiebedrijf goed en veilig kan werken op een bepaald vakgebied. Is uw installatiebedrijf niet erkend of gecertificeerd, dan riskeert u eerder (faal)kosten, fouten of de veiligheid van bewoners. U bent als huiseigenaar verantwoordelijk voor de installatie in de woning. Bij mogelijke conflicten maakt u weinig tot geen kans. Zie ook vraag 1.

Wat zijn mogelijke gevaren van technische installaties in woningen?2023-05-09T09:54:18+00:00

Voor gasinstallaties:

 • gaslekkage; dit kan leiden tot een gasexplosie
 • onvolledige verbranding; dit kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging.

  Voor elektrische installaties:

 • kortsluiting; hierdoor kan een elektrische schok ontstaan
 • overbelasting van een elektrische leiding; dit kan brand veroorzaken. 

  Voor waterinstallaties:

 • legionellabacterie; dit kan kan leiden tot (dodelijke) legionellagriep. 

  Voor duurzame installaties (zoals zonnepanelen):

 • brandgevaar bij verkeerde installatie
 • instortingsgevaar van het dak bij verkeerde berekening van de belasting.
Waar is onderhoud van een installatie voor nodig?2023-05-09T09:54:39+00:00

Bepaalde installaties hebben onderhoud nodig. Vraag uw installateur of dit ook geldt voor uw installatie. Onderhoud kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege de veiligheid van bewoners. Onderhoud kan ook bijdragen aan doelmatig gebruik van energie. Bijvoorbeeld onderhoud van een HR-ketel kan het rendement verbeteren. Zie ook vraag 6.

Wat is het verschil tussen een energieleverancier en een netbeheerder?2023-05-09T09:54:53+00:00

Energieleveranciers leveren energie in de woning of in een bedrijfspand. Die kopen energieleveranciers in bij producenten of ze produceren die zelf. De energieleverancier zorgt voor de koppeling tussen het net van de netbeheerder en de aflevering van de energie achter de voordeur.
Netbeheerders zijn wettelijk aangewezen partijen voor het beheer van één of meerdere gas- en/of elektriciteitsnetten. Hun belangrijkste taken zijn de aanleg en het onderhoud van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Wie het netwerk beheert, is regionaal vastgelegd. U kunt daar niet zelf voor kiezen.

Wie is verantwoordelijk voor de installatie? Bijvoorbeeld bij een conflict of bij een incident?2023-05-09T09:55:09+00:00

De eigenaar van de installatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de installatie. Dit geldt ook voor incidenten met of conflicten over de installatie. Heeft u een koopwoning, dan bent u dus als eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de installatie. Het is daarom raadzaam het installatiewerk over te laten aan installatiebedrijven met een erkenning of een certificaat. Uw InstallQ-installateur kunt u vragen om een conformiteitsverklaring. Die toont onder meer aan dat de installatie conform bepaalde regels is aangelegd. De gemeente kan om een dergelijke verklaring vragen, bijvoorbeeld bij een vergunningsaanvraag. Ook kan een dergelijke verklaring van pas komen bij conflicten of incidenten. Sommige verzekeraars verlenen korting op basis van een conformiteitsverklaring.

Wat is een conformiteitsverklaring?2023-05-09T09:55:38+00:00

Een conformiteitsverklaring is een document afgegeven door de InstallQ-installateur. Hiermee verklaart de installateur dat de installatie voldoet aan onder meer het Bouwbesluit en de daarin genoemde normen. Een bekende norm is NEN 1010 voor de aanleg van elektrotechnische installaties. De installateur ondertekent de verklaring. InstallQ verklaart dat de desbetreffende installateur is aangesloten bij InstallQ.

Erkend installateur voor

Zonnestroomsystemen en PV-panelen

Bij ons bent u verzekerd van een vakkundige plaatsing en aansluiting van zonnepanelen omdat we Erkend installateur zijn voor:

 • Zonnestroom (REDE)
 • Zonnepanelen (EVI)
 • InstallQ Zonnestroomsystemen Groot / Klein.

Voor woonhuizen is in de regel een erkenning voor kleine installaties (met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 ampère) voldoende. Grote systemen hebben een aansluitwaarde boven de 3 x 25 A.

Echte installateur InstallQ
Echte installateur InstallQ
Echte installateur InstallQ
Erkend installateur
Erkend installateur

Wilt u meer informatie over ons als Erkend installateur?

Vul dan hier uw gegevens in

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ga naar de bovenkant