• Erkenningen komen in de markt het meeste voor.
  • Een erkenning is nooit wettelijk verplicht.
  • Een certificaat kan wettelijk voorgeschreven zijn, maar dit geldt niet voor alle certificaten.
  • In 2022 is CO-certificering wettelijk verlicht voor praktisch alle cv-monteurs in Nederland. Voor bepaalde werkzaamheden aan gasinstallaties dient een installatiebedrijf dan te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering.
  • Zakelijke opdrachtgevers vragen bij een aanbesteding meestal naar een certificaat.
  • Een erkenning geeft InstallQ af op basis van kennis en kunde. Daarnaast behoort het installatiebedrijf te voldoen aan aanvullende voorwaarden, zoals het gebruik van het juiste gereedschap en handboeken.
  • Certificeren gaat verder dan een erkenning, Zo wordt een certificaat afgegeven door een Certificerende Instelling (CI) op basis van een kwaliteitsschema, ofwel beoordelingsrichtlijn / BRL, van InstallQ. De CI sluit met het installatiebedrijf een driejarige overeenkomst af.
  • Installatiebedrijven met een certificaat, krijgen minimaal jaarlijks een volledige controle door de CI.
  • Erkende bedrijven krijgen om de 2 tot 4 jaar een controle van de organisatie. Voor een groot aantal vakgebieden geldt ook inspectie op uitgevoerd werk.