Een InstallQ-installatiebedrijf heeft een erkenning of een certificaat. Dit is een bewijs van onder meer kennis, kunde en veiligheid op een bepaald vakgebied. Het installatiebedrijf wordt gecontroleerd op bepaalde vakbekwaamheidseisen. Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen die voor het vakgebied van toepassing zijn.